El kàrting és la disciplina esportiva de l’automobilisme que es practica amb un kart sobre circuits d’entre 600 a 1.700 metres de longitud, i amb una amplada d’entre 8 i 15 metres.
Els karts són un vehicle terrestre monoplaça sense sostre o cockpit, sense suspensions i amb elements de carrosseria o sense, amb quatre rodes no alineades que estan en contacte amb el terra, les dues davanteres exercint el control de direcció i les dues darreres connectades per un eix d’una peça que transmet la potència d’un motor monocilíndric.

    Deixa un comentari