skip to Main Content
973470449
info@hotelcalpetit.es

AVÍS LEGAL

Introducció

L’accés, navegació i utilització del Lloc Web www.hotelcalpetit.es (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d’ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte formalitzat per escrit i signat. 

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi cap pàgina del lloc web.

1.- DADES DE L’EMPRESA.

Nom del domini: www.hotelcalpetit.es

Nom comercial: HOTEL CAL PETIT

Denominació social: HOTEL CAL PETIT S.L.

NIF: B25848532

Domicili social: Carretera c-14, 14 – KM 140, 5, Oliana 25790, Lleida

Telèfon: 973 47 04 49

e-mail: info@hotelcalpetit.es

Inscrit en el Registre Mercantil: Registre Mercantil de LLEIDA

2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Les presents condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sens perjudici que HOTEL CAL PETIT S.L.. es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar les presents condicions d’ús particulars.

HOTEL CAL PETIT S.L. es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol mena de comunicació dirigida als usuaris.

3.- ACCÉS I REGISTRE.

L’accés i navegació pel Lloc Web no requereixen registre. No obstant això, per a la compra de determinats serveis, reserva dels mateixos o beneficiar-se de certs programes, entre d’altres, caldrà emplenar els formularis web habilitats a aquest efecte. El registre al lloc web és, llevat que s’indiqui expressament el contrari, gratuït.

En cas que no compti amb usuari i contrasenya d’accés a les nostres plataformes privades, allotjada en el Lloc Web, haurà de registrar des dels enllaços i/o formularis habilitats a aquest efecte, on haurà d’introduir totes les teves dades reals i veraces, atès que serà l’única manera que tindrem de poder processar les possibles comandes que realitzi en el futur, així com gestionar correctament la nostra relació comercial.

En cap cas HOTEL CAL PETIT S.L. es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, de manera que cada un d’aquests són els responsables de les possibles conseqüències i errors que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

HOTEL CAL PETIT S.L. és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts d’aquesta.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’usuari implica una renuncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de HOTEL CAL PETIT S.L.

L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del lloc web dins d’un àmbit estrictament domèstic.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de HOTEL CAL PETIT S.L. o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de HOTEL CAL PETIT S.L. o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de HOTEL CAL PETIT S.L. o, si escau, del titular dels drets corresponents.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol mena a HOTEL CAL PETIT S.L. a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a HOTEL CAL PETIT S.L. per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

5.- ENLLAÇOS

5.1.- ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts enllaçats, HOTEL CAL PETIT S.L. informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint HOTEL CAL PETIT S.L. . ni mitjans humans, ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del present lloc web.

En conseqüència, HOTEL CAL PETIT S.L. . no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de què les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar immediatament a HOTEL CAL PETIT S.L. . a l’efecte que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol classe d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre HOTEL CAL PETIT S.L.  i el responsable de la pàgina web aliena.

5.2.- ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS

HOTEL CAL PETIT S.L.. posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir a canals i pàgines diferents. La instal·lació d’aquestes aplicacions en el Lloc Web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre HOTEL CAL PETIT S.L.  i el propietari, fabricant o distribuidor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de HOTEL CAL PETIT S.L.  dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuidor l’únic responsable d’aquests.

En cap cas, HOTEL CAL PETIT S.L.  comparteix amb tals propietaris de les pàgines webs externes, cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat facilitar l’accés a elles per part dels usuaris. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes i/o pàgines webs externes, serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint en aquest procés HOTEL CAL PETIT S.L.

A causa de què HOTEL CAL PETIT S.L.  no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que HOTEL CAL PETIT S.L.  no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

5.3.- ENLLAÇOS D’ALTRES PÀGINES AMB DESTINACIÓ EL LLOC WEB.

HOTEL CAL PETIT S.L.  no autoritza l’establiment d’un enllaç a aquest lloc web des d’altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades. En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web sempre que sol·licitin l’autorització prèvia i expressa a HOTEL CAL PETIT S.L. .

HOTEL CAL PETIT S.L.  no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al present Lloc Web.HOTEL CAL PETIT S.L.  no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen aquest enllaç amb destinació al present Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

6.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 1. Fer servir el lloc web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o a l’ordinador d’un tercer;
 2. Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
 3. Fer servir el lloc web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
 4. Inscriure través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantat a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge;
 5. Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de HOTEL CAL PETIT S.L. ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
 6. Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;
 7. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de HOTEL CAL PETIT S.L. Així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; 
 8. Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualssevol de les seves funcionalitats, sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents condicions d’ús.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari, podrà dur aparellada l’adopció per HOTEL CAL PETIT S.L. de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

7.- RESPONSABILITATS I GARANTIES

HOTEL CAL PETIT S.L.  no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i/o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.

En conseqüència, HOTEL CAL PETIT S.L.  no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en aquesta; (V) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a sí mateix o, a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que HOTEL CAL PETIT S.L. . estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

No obstant això, HOTEL CAL PETIT S.L.  declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats al lloc web.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i/o qualsevol altre dret, haurà de notificar immediatament a HOTEL CAL PETIT S.L.  perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

HOTEL CAL PETIT S.L.  no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web.

HOTEL CAL PETIT S.L.  no serà responsable sobre la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaçades del Lloc Web.

HOTEL CAL PETIT S.L.  no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions.

En tot cas, HOTEL CAL PETIT S.L. . es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporalment o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d’ús, sense que hi hagi possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al lloc web.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s’informa en l’esmentada Política de Privacitat

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten expressament, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat “Identificació” comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

—-

   POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb motiu de l’entrada en vigor del 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades li facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i tractament de les seves dades personals per part de HOTEL CAL PETIT S.L. En compliment d’aquesta obligació l’informem de:

 1. RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Informem els usuaris de www.hotelcalpetit.es que HOTEL CAL PETIT S.L. , domiciliat a Carretera C-14 KM 140, 500, 25790 Oliana, és l’entitat Responsable del tractament de les dades personals que, d’acord amb la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, els usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

HOTEL CAL PETIT S.L.  posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificat en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’entitat, denominat Gestió d’Usuaris Web.

 1. QUINES DADES PERSONALS TRACTEM I COM LES OBTENIM

HOTEL CAL PETIT S.L.  tracta les dades personals que vostè ens ha facilitat amb anterioritat per a la recepció de la informació sobre les activitats i serveis realitzats per l’entitat, de naturalesa idèntica o similar als que vostè li ha interessat o en els que vostè hagi participat en el passat. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular en el moment de emplenar el nostre formulari en línia i acceptar de forma expressa el mateix.

 1. FINALITAT DE LA CREACIÓ, EXISTÈNCIA I MANTENIMENT

Les seves dades seran tractades amb les finalitats exclusives de poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació i, en el cas que accepti de forma expressa, poder enviar-li informació de les empreses/entitats que formen part de HOTEL CAL PETIT S.L. 

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza HOTEL CAL PETIT S.L.  i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos on existeixi una obligació penal.

En conseqüència, es faculta HOTEL CAL PETIT S.L. a utilitzar aquestes dades en tots els departaments en els quals aquesta s’organitza. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o enviament d’informació segons la seva acceptació prèvia.

Els camps del formulari en línia marcats amb un asterisc són d’obligada complimentació per a poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o enviament d’informació.

El web www.hotelcalpetit.es ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat i protecció de dades que li correspongui legalment, per a garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de HOTEL CAL PETIT S.L. , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades segons determina la llei.

El web www.hotelcalpetit.es utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats purament estadístiques per a oferir a l’usuari una millor experiència i servei en la navegació. En navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta l’ús que HOTEL CAL PETIT S.L. . fa de les cookies. 

Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgin desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin.

La web www.hotelcalpetit.es farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la seva qualitat depèn del titular d’aquests, de manera que si existeix alguna modificació de les dades l’usuari del web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

 1. QUINS SON ELS SEUS DRETS

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a HOTEL CAL PETIT S.L. estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir-hi, rectificar els inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessaris.

Pot contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@hotelcalpetit.es

. Si considera que algun dels seus drets no ha estat respectat podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

HOTEL CAL PETIT S.L. és una marca registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb el número, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de HOTEL CAL PETIT S.L.  

www.hotelcalpetit.es és un domini registrat per HOTEL CAL PETIT S.L. El domini de HOTEL CAL PETIT S.L. no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de HOTEL CAL PETIT S.L. , de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de HOTEL CAL PETIT S.L. .

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas, l’accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de  HOTEL CAL PETIT S.L.  o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’ls en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

 1. RESPONSABILITAT PEL QUE FA AL CONTINGUT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té com a única finalitat la informació sobre els nostres serveis i la nostra activitat empresarial.

HOTEL CAL PETIT S.L.  s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment respecte a les característiques tècniques de les línies de comunicacions, pròpies o externes.

HOTEL CAL PETIT S.L.  rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per HOTEL CAL PETIT S.L. . o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la dolenta utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

 1. RESPONSABILITAT RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS (LINKS)

Els enllaços introduïts a www.hotelcalpetit.es són de caràcter merament informatiu i, per tant, HOTEL CAL PETIT S.L. . no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, HOTEL CAL PETIT S.L. declina qualsevol mena de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

 1. RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT QUE AQUESTA PÀGINA SIGUI LA DESTINACIÓ DE L’ENLLAÇ, INTRODUÏT EN ALTRA PÀGINA

Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc de HOTEL CAL PETIT S.L. . haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar, de forma expressa, el seu atorgament.

Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l’usuari a la mateixa direcció de HOTEL CAL PETIT S.L.  i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de HOTEL CAL PETIT S.L. ., la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de HOTEL CAL PETIT S.L. , incloure’l com a part del seu web, dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del web. No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de HOTEL CAL PETIT S.L.  Si volgués fer constar algun signe distintiu de HOTEL CAL PETIT S.L. , com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de HOTEL CAL PETIT S.L. 

Es prohibeix, excepte autorització expressa de HOTEL CAL PETIT S.L. , donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de HOTEL CAL PETIT S.L. , com a paraula clau (metatags o metanames) per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

HOTEL CAL PETIT S.L.  no assumeix cap mena de responsabilitat per a qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de HOTEL CAL PETIT S.L.  amb el titular d’aquesta pàgina web.

 1. RESPONSABILITAT DELS ASPECTES TÈCNICS

HOTEL CAL PETIT S.L.  no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web i que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. HOTEL CAL PETIT S.L.  no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

 1. OBLIGACIÓ DELS USUARIS

L’usuari respondrà pels danys i perjudicis que HOTEL CAL PETIT S.L.  pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Amb relació a la navegació, l’usuari es compromet a observar, diligentment i fidelment, les recomanacions que en el seu moment estableix HOTEL CAL PETIT S.L.  relatiu a l’ús del lloc. A aquests efectes, HOTEL CAL PETIT S.L.  es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ

HOTEL CAL PETIT S.L. . tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de forma total o parcial per HOTEL CAL PETIT S.L.  

HOTEL CAL PETIT S.L. podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre HOTEL CAL PETIT S.L. . que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per aquesta.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Lleida i la legislació espanyola corresponent.

———————————————————————————————————————————

POLÍTICA DE COOKIES

Esta web utiliza las cookies _ga / _utm propiedad de Google Analytics, persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con el fin de facilitarle la navegación por el sitio web. Si continúa navegando consideramos que está de acuerdo con su uso. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

 1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima sobre cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página web ha accedido, o si ha utilizado un “banner” publicitario para llegar.

 1. ¿POR QUÉ UTILIZAMOS COOKIES?

HOTEL CAL PETIT (HOTEL CAL PETIT S.L..) utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que utilice nuestros sitios web y le permitan moverse libremente, utilizar áreas seguras, opciones personalizadas, etc. Además, HOTEL CAL PETIT S.L. utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso de la web. Estas se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el rendimiento de la página, para optimizarla y personalizarla.

Nuestros sitios también pueden tener enlaces de redes sociales (como Facebook o Twitter u otros). HOTEL CAL PETIT S.L.. no controla las cookies utilizadas por estas webs externas. Para más información sobre las cookies de las redes sociales u otras Webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies. Este sitio web utiliza “cookies” de la siguiente manera:

 • Cookie de Google ANALYTICS: Google ANALYTICS es un servicio gratuito que ofrece Google Inc. y que recoge información sobre las páginas de la web consultada, a qué hora, qué navegador Web, etc. Posteriormente, esta información se envía a los servidores de Google Inc. en Estados Unidos.
 • Cookies de aplicación “Add-this”: El complemento this es un servicio gratuito que permite compartir páginas de este sitio web para diferentes medios (correo electrónico, redes sociales, etc.). Add-his recoge información estadística de su navegación para proporcionar publicidad adaptada a sus hábitos de navegación en este sitio web o en cualquier otro lugar.
 1. ¿QUÉ USO LE DAMOS LOS DIFERENTES TIPOS DE COOKIES?

Según su finalidad:

 • Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de un portal web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que ofrece. Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, compartir contenido con redes sociales, etc.
 • Cookies de personalización: Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de las opciones generales de la página web, por ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo de navegador.
 • Cookies analíticas: Las cookies analíticas son las utilizadas por nuestro portal web, para elaborar perfiles de navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios del mismo con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios. Por ejemplo, mediante una cookie analítica se controlarán las áreas geográficas de mayor interés de un usuario, cuál es el producto de más aceptación, etc.
 • Cookies publicitarias/de publicidad: Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios concretos. Por ejemplo, la frecuencia de acceso, el contenido editado, etc. Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión de la publicidad almacenar información del comportamiento a través de la observación de hábitos, estudiando los accesos y formando un perfil de preferencias del usuario, para ofrecer publicidad relacionada con los intereses de su perfil.

Según plazo:

 • Cookies de sesión: Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página web y se borran al cabo.
 • Cookies persistentes: Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario, por un tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web.
 1. ¿Y SI NO QUIERO TENER ESTAS COOKIES O NO HAGO NADA AL RESPECTO?

Para cumplir con la legislación vigente, tenemos que pedir su permiso para gestionar cookies. Si decide no autorizar el tratamiento indicando la no conformidad, sólo utilizaríamos las cookies técnicas, ya que son imprescindibles para la navegación por nuestra web. En este caso, no se almacena ninguna cookie. En el caso de seguir navegando por nuestro sitio web sin denegar su autorización implica que acepta su uso.

Tenga en cuenta que si rechaza o borra las cookies de navegación por la Web, no podremos mantener sus preferencias, algunas características de las páginas no estarán operativas, no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez que vaya a navegar por nuestra web tendremos que solicitar de nuevo su autorización para el uso de cookies.

Si aún así, decide modificar la configuración de su acceso a la página web, debe saber que es posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo a cualquier momento mediante la modificación de los parámetros de configuración de su navegador:

 • Configuración de cookies de Internet Explorer.
 • Configuración de cookies de Firefox.
 • Configuración de cookies de Google Chrome.
 • Configuración de cookies de Safari.

Estos navegadores están sometidos a cambios o modificaciones, por lo que no podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las opciones de su navegador que se encuentra generalmente en el menú de Opciones, en la sección de “Privacidad”. (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más información.)

 1. ¿DONDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Puedes encontrar más información sobre las cookies en www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.

AVISO LEGAL

Introducción

El acceso, navegación y uso del Sitio Web www.hotelcalpetit.es (en adelante, el “Sitio Web”) implica la aceptación expresa y sin reservas de todos los términos de las presentes condiciones de uso, teniendo la misma validez y eficacia que cualquier contrato por escrito y firmado.

Su observancia y cumplimiento será exigible respecto de cualquier persona que acceda, navegue o utilice la web. Si usted no está de acuerdo con los términos expuestos, no acceda, navegue o utilice ninguna página del sitio web.

1.- DATOS DE LA EMPRESA.

Nombre del dominio: www.hotelcalpetit.es

Nombre comercial: HOTEL CAL PETIT

Denominación social: HOTEL CAL PETIT S.L

NIF: B25848532

Domicilio social: Carretera c-14, 14 – KM 140, 5, Oliana 25790, Lleida

Teléfono: 973 47 04 49

e-mail: info@hotelcalpetit.es

Inscrita en el Registro Mercantil: Registro Mercantil de LLEIDA

2.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las presentes condiciones de uso regulan el acceso, navegación y uso del Sitio Web, sin perjuicio de que HOTEL CAL PETIT S.L  se reserva el derecho a modificar la presentación, configuración y contenido de la web, así como las condiciones requeridas para su acceso o utilización. El acceso y utilización de los contenidos del sitio web después de la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.

Sin embargo, el acceso a determinados contenidos y la utilización de determinados servicios puede encontrarse sometido a determinadas condiciones particulares, que serán, en todo caso, claramente mostradas y deberán ser aceptadas expresamente por parte de los usuarios. Estas condiciones particulares pueden sustituir, completar o, en su caso, modificar las presentes condiciones de uso particulares.

HOTEL CAL PETIT S.L  se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones aquí estipulados, total o parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparecen estas condiciones de uso o mediante cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios

3.- ACCESO Y REGISTRO.

El acceso y navegación por el Sitio Web no requiere registro. Sin embargo, para la compra de determinados servicios, reserva de los mismos o beneficiarse de ciertos programas, entre otros, habrá que completar formularios web habilitados al efecto. El registro en el sitio web es, a menos que se indique expresamente lo contrario, gratuito.

En caso de que no cuente con usuario y contraseña de acceso a nuestras plataformas privadas, alojada en el Sitio Web, deberá registrarse desde los enlaces o formularios habilitados al efecto, donde deberá introducir todos tus datos reales y veraces, dado que será la única forma que tendremos de poder procesar las posibles pedidos que realice en el futuro, así como gestionar correctamente nuestra relación comercial.

Queda prohibido el acceso al Sitio Web por parte de menores de edad.

En ningún caso HOTEL CAL PETIT S.L , se responsabilizará de la veracidad de los datos de registro facilitados por los usuarios finales, por lo que cada uno de estos son los responsables de las posibles consecuencias, errores y errores que posteriormente puedan derivarse de la falta de veracidad de los datos.

4.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

HOTEL CAL PETIT S.L  es titular o, en su caso, cuenta las licencias correspondientes sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial del sitio web, así como de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la información, materiales y contenidos de esta.

En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y uso del Sitio Web por parte del usuario implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de HOTEL CAL PETIT S.L

El usuario dispone de un derecho de uso de los contenidos o servicios del sitio web dentro de un ámbito estrictamente doméstico.

Las referencias a marcas o nombres comerciales registrados, u otros signos distintivos, sean titularidad de HOTEL CAL PETIT S.L . o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de HOTEL CAL PETIT S.L 

o de sus legítimos titulares. En ningún momento, salvo manifestación expresa en contrario, el acceso, navegación o utilización del Sitio Web o de sus contenidos, confiere al usuario ningún derecho sobre signos distintivos en él incluidos.

Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos o servicios del sitio web y, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir, por cualquier medio y bajo cualquier forma, la totalidad o parte de los contenidos incluidos en la Web, para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de HOTEL CAL PETIT S.L . o, en su caso, del titular de los derechos correspondientes.

En caso de que el usuario envíe información de cualquier tipo a HOTEL CAL PETIT S.L  a   través  de cualquiera de los canales habilitados a tal efecto, el usuario declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, industrial, secreto comercial o cualquier otro derecho de terceros, y que esta información no tiene carácter confidencial ni es perjudicial para terceros.

El usuario reconoce asumir la responsabilidad, dejando indemne a HOTEL CAL PETIT S.L  por cualquier comunicación que suministre personalmente oa su nombre, alcanzando dicha responsabilidad sin restricción alguna la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad de la misma.

5.- ENLACES.

5.1.- ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEB.

En caso de que en el Sitio Web se mostraran enlaces a otras páginas web mediante diferentes botones, links, banners o contenidos enlazados, HOTEL CAL PETIT S.L  informa que estos se encuentran directamente gestionados por terceros, no teniendo  HOTEL CAL PETIT S.L  ni medios humanos ni técnicos para conocer de forma previa o controlar o aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios web a los que se puedan establecer enlaces desde el presente sitio web.

En consecuencia, HOTEL CAL PETIT S.L  no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web en la que se pudiera establecer un enlace desde el Sitio Web, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces o cualquiera de sus contenidos, en general.

En este sentido, si los usuarios tuvieran conocimiento efectivo de que las actividades desarrolladas a través de estas páginas web de terceros son ilegales o contravienen la moral o el orden público, deberán comunicar inmediatamente a HOTEL CAL PETIT S.L  al efecto  que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a éstas, acción que se llevará a cabo en el menor tiempo posible.

En cualquier caso, el establecimiento de cualquier tipo de enlace desde el Sitio Web a otra página web ajeno no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre HOTEL CAL PETIT S.L  y el responsable de la página web ajena.

5.2.- ENLACES A OTRAS PÁGINAS WEBS.

HOTEL CAL PETIT S.L  pone a disposición de los usuarios, a través de diferentes herramientas y aplicaciones, medios de enlace que permiten a los usuarios acceder a canales y páginas diferentes. La instalación de estas aplicaciones en el Sitio Web tiene por único objeto facilitar a los usuarios el acceso a estos canales en las diferentes plataformas y redes sociales.

El establecimiento de estas aplicaciones no implica la existencia de relación entre HOTEL CAL PETIT S.L. y el propietario, el fabricante o distribuidor de la plataforma enlazada, como tampoco la aceptación y aprobación por parte de HOTEL CAL PETIT S.L  de sus contenidos o servicios, siendo su propietario, el fabricante o distribuidor el único responsable de los mismos.

En ningún caso, HOTEL CAL PETIT S.L  comparte con tales propietarios de las páginas webs externas, ningún tipo de información privada sobre sus usuarios, siendo su única finalidad facilitar el acceso a ellas por parte de los usuarios. En este sentido, toda la información que el mismo usuario desee proporcionar a estas plataformas y / o páginas webs externas, será bajo su propia responsabilidad, no interviniendo en este proceso HOTEL CAL PETIT S.L.

Debido a que HOTEL CAL PETIT S.L  no tiene ningún control sobre el contenido alojado en estos canales, el usuario reconoce y acepta que HOTEL CAL PETIT S.L . no asume ninguna responsabilidad por el contenido ni por los servicios a los que el usuario pueda acceder a estas páginas ni por cualquier contenido, productos, servicios, publicidad, ni cualquier otro material disponible en estos. Por tal motivo, el usuario debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los canales enlazados, y sobre la información propia o de terceros que quiera compartir en estos canales.

5.3.- ENLACES DE OTRAS PÁGINAS CON DESTINO EL SITIO WEB.

HOTEL CAL PETIT S.L . no autoriza el establecimiento de un enlace a este sitio web desde otras páginas web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos, y en general, que contravengan las leyes, la moral o el orden público, o las normas sociales generalmente aceptadas. En todo caso, los usuarios podrán establecer enlaces a sus respectivas páginas web siempre que soliciten la autorización previa y expresa a HOTEL CAL PETIT S.L 

HOTEL CAL PETIT S.L  no tiene facultad ni medios humanos y técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios web que tengan establecidos enlaces con destino al presente Sitio Web.  HOTEL CAL PETIT S.L  no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a las páginas web que establecen este enlace con destino al presente Sitio Web, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces o cualquiera de sus contenidos, en general.

6.- CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB.

No está permitido y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva responsabilidad del usuario, el acceso o la utilización del Sitio Web con fines ilegales o no autorizados, con o sin finalidad económica, y, más específicamente y sin que el siguiente listado tenga carácter absoluto, queda prohibido:

 1. Utilizar el sitio web de ninguna manera que pueda provocar daños, interrupciones, ineficiencias o defectos en su funcionalidad o en el ordenador de un tercero;
 2. Utilizar el Sitio Web para la transmisión, la instalación o la publicación de cualquier virus, malware u otros programas o archivos dañinos;
 3. Utilizar el sitio web para recoger datos de carácter personal de otros usuarios;
 4. Inscribir través del Sitio Web con una identidad falsa, suplantando a terceros o utilizando un perfil o realizando cualquier otra acción que pueda confundir a otros usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje;
 5. Acceder sin autorización a cualquier sección del sitio web, a otros sistemas o redes conectadas a la Plataforma, a ningún servidor de HOTEL CAL PETIT S.L ni a los servicios ofrecidos a través del sitio web, mediante pirateo o falsificación, extracción de contraseñas o cualquier otro medio ilegítimo;
 6. Romper, o intentar romper, las medidas de seguridad o autenticación del sitio web o de cualquier red conectada a la misma, o las medidas de seguridad o protección inherentes a los contenidos ofrecidos en el Sitio Web;
 7. Llevar a cabo alguna acción que provoque una saturación desproporcionada o innecesaria en la infraestructura del sitio web o en los sistemas o redes de 

HOTEL CAL PETIT S.L . Así como en los sistemas y redes conectados al Sitio Web; o

 1. Impedir el normal desarrollo de un evento, concurso, promoción o cualquier otra actividad disponible a través del sitio web o cualesquiera de sus funcionalidades, sea alterando o tratando de alterar, ilegalmente o de cualquier otra forma, la acceso, participación o funcionamiento de aquellos, o falseando el resultado de los mismos o utilizando métodos de participación fraudulentos, mediante cualquier procedimiento, o mediante cualquier práctica que atente o vulnere ninguna manera las presentes condiciones de uso.

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones por el usuario, podrá llevar aparejada la adopción por HOTEL CAL PETIT S.L . de las medidas oportunas amparadas en Derecho y en el ejercicio de sus derechos u obligaciones, y puede llegar a la eliminación o bloqueo de la cuenta del usuario infractor, sin que haya posibilidad de indemnización por los daños y perjuicios causados.

7.- RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS

HOTEL CAL PETIT S.L  no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad absolutamente toda la información o los servicios del sitio web, ni tampoco de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de esta.

En consecuencia, HOTEL CAL PETIT S.L  no garantiza ni se hace responsable de: (I) la continuidad de los contenidos del Sitio Web; (II) la ausencia de errores en dichos contenidos; (III) la ausencia de virus u otros componentes dañinos en el Sitio Web o el servidor que lo suministra; (IV) la invulnerabilidad del sitio web o la imposibilidad de vulnerar las medidas de seguridad que se adopten en esta; (V) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del Sitio Web; y (VI) los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o, a un tercero, cualquier persona que infringiere las condiciones, normas e instrucciones que HOTEL CAL PETIT S.L establece en el Sitio Web o mediante la vulneración de los sistemas de seguridad del sitio web.

Sin embargo, HOTEL CAL PETIT S.L  declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento del sitio web y reducir al mínimo los errores del sistema, tanto desde el punto de vista técnico, como de los contenidos publicados en el sitio web.

Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial, de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales o cualquier otro derecho, deberá notificar inmediatamente a HOTEL CAL PETIT S.L  para que ésta pueda proceder a la adopción de las medidas oportunas.

HOTEL CAL PETIT S.L  no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos suministrados por terceros a través del sitio web.

HOTEL CAL PETIT S.L  no será responsable sobre la veracidad, integridad o actualización de las informaciones publicadas en el Sitio Web provenientes de fuentes ajenas a éste (noticias externas, informes de profesionales externos, etc.), así como tampoco de las contenidas en otros portales web mediante enlazadas del Sitio Web.

HOTEL CAL PETIT S.L  no asumirá responsabilidad en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dichas informaciones.

En todo caso, HOTEL CAL PETIT S.L se reserva el derecho a suspender, modificar, restringir o interrumpir, temporal o permanentemente, el acceso, navegación, uso, alojamiento o descarga del contenido o uso de servicios del sitio web, con o sin previa notificación, los usuarios que contravengan cualquiera de las disposiciones detalladas en las presentes condiciones de uso, sin que haya posibilidad del usuario de exigir indemnización por esta causa.

8.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, todos los datos de carácter personal facilitados durante la utilización del sitio web serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Política de Privacidad que todo usuario debe aceptar expresamente para poder utilizar y registrarse en el sitio web.

Todo usuario que acepte las presentes condiciones de uso, acepta de forma informada, expresa e inequívoca nuestra Política de Privacidad, pudiendo ejercer los derechos que en esta materia le corresponden, según informa en dicha Política de Privacidad.

9.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Estas condiciones de uso se rigen por la ley española. Las partes se someten expresamente, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Arenys de Mar.

Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios el cliente puede dirigirse por correo a la dirección electrónica o física indicada en el apartado “Identificación” comprometiéndonos a buscar en todo momento una solución amistosa del conflicto aplicable en protección de datos.

12.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.

HOTEL CAL PETIT S.L  tratará los datos del usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.

Back To Top