skip to Main Content
973470449
info@hotelcalpetit.es

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb motiu de l’entrada en vigor del 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades li facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i tractament de les seves dades personals per part de HOTEL CAL PETIT S.L. En compliment d’aquesta obligació l’informem de:

  1. RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Informem els usuaris de www.hotelcalpetit.es que HOTEL CAL PETIT S.L. , domiciliat a Carretera C-14 KM 140, 500, 25790 Oliana, és l’entitat Responsable del tractament de les dades personals que, d’acord amb la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, els usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

HOTEL CAL PETIT S.L.  posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificat en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’entitat, denominat Gestió d’Usuaris Web.

  1. QUINES DADES PERSONALS TRACTEM I COM LES OBTENIM

HOTEL CAL PETIT S.L.  tracta les dades personals que vostè ens ha facilitat amb anterioritat per a la recepció de la informació sobre les activitats i serveis realitzats per l’entitat, de naturalesa idèntica o similar als que vostè li ha interessat o en els que vostè hagi participat en el passat. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular en el moment de emplenar el nostre formulari en línia i acceptar de forma expressa el mateix.

  1. FINALITAT DE LA CREACIÓ, EXISTÈNCIA I MANTENIMENT

Les seves dades seran tractades amb les finalitats exclusives de poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació i, en el cas que accepti de forma expressa, poder enviar-li informació de les empreses/entitats que formen part de HOTEL CAL PETIT S.L. 

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza HOTEL CAL PETIT S.L.  i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos on existeixi una obligació penal.

En conseqüència, es faculta HOTEL CAL PETIT S.L. a utilitzar aquestes dades en tots els departaments en els quals aquesta s’organitza. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o enviament d’informació segons la seva acceptació prèvia.

Els camps del formulari en línia marcats amb un asterisc són d’obligada complimentació per a poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o enviament d’informació.

El web www.hotelcalpetit.es ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat i protecció de dades que li correspongui legalment, per a garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de HOTEL CAL PETIT S.L. , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades segons determina la llei.

El web www.hotelcalpetit.es utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats purament estadístiques per a oferir a l’usuari una millor experiència i servei en la navegació. En navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta l’ús que HOTEL CAL PETIT S.L. . fa de les cookies. 

Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgin desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin.

La web www.hotelcalpetit.es farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la seva qualitat depèn del titular d’aquests, de manera que si existeix alguna modificació de les dades l’usuari del web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

  1. QUINS SON ELS SEUS DRETS

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a HOTEL CAL PETIT S.L. estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir-hi, rectificar els inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessaris.

Pot contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@hotelcalpetit.es

. Si considera que algun dels seus drets no ha estat respectat podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

HOTEL CAL PETIT S.L. és una marca registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb el número, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de HOTEL CAL PETIT S.L.  

www.hotelcalpetit.es és un domini registrat per HOTEL CAL PETIT S.L. El domini de HOTEL CAL PETIT S.L. no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de HOTEL CAL PETIT S.L. , de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de HOTEL CAL PETIT S.L. .

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas, l’accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de  HOTEL CAL PETIT S.L.  o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’ls en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

  1. RESPONSABILITAT PEL QUE FA AL CONTINGUT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té com a única finalitat la informació sobre els nostres serveis i la nostra activitat empresarial.

HOTEL CAL PETIT S.L.  s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment respecte a les característiques tècniques de les línies de comunicacions, pròpies o externes.

HOTEL CAL PETIT S.L.  rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per HOTEL CAL PETIT S.L. . o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la dolenta utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

  1. RESPONSABILITAT RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS (LINKS)

Els enllaços introduïts a www.hotelcalpetit.es són de caràcter merament informatiu i, per tant, HOTEL CAL PETIT S.L. . no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, HOTEL CAL PETIT S.L. declina qualsevol mena de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

  1. RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT QUE AQUESTA PÀGINA SIGUI LA DESTINACIÓ DE L’ENLLAÇ, INTRODUÏT EN ALTRA PÀGINA

Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc de HOTEL CAL PETIT S.L. . haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar, de forma expressa, el seu atorgament.

Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l’usuari a la mateixa direcció de HOTEL CAL PETIT S.L.  i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de HOTEL CAL PETIT S.L. ., la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de HOTEL CAL PETIT S.L. , incloure’l com a part del seu web, dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del web. No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de HOTEL CAL PETIT S.L.  Si volgués fer constar algun signe distintiu de HOTEL CAL PETIT S.L. , com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de HOTEL CAL PETIT S.L. 

Es prohibeix, excepte autorització expressa de HOTEL CAL PETIT S.L. , donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de HOTEL CAL PETIT S.L. , com a paraula clau (metatags o metanames) per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

HOTEL CAL PETIT S.L.  no assumeix cap mena de responsabilitat per a qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de HOTEL CAL PETIT S.L.  amb el titular d’aquesta pàgina web.

  1. RESPONSABILITAT DELS ASPECTES TÈCNICS

HOTEL CAL PETIT S.L.  no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web i que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. HOTEL CAL PETIT S.L.  no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

  1. OBLIGACIÓ DELS USUARIS

L’usuari respondrà pels danys i perjudicis que HOTEL CAL PETIT S.L.  pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Amb relació a la navegació, l’usuari es compromet a observar, diligentment i fidelment, les recomanacions que en el seu moment estableix HOTEL CAL PETIT S.L.  relatiu a l’ús del lloc. A aquests efectes, HOTEL CAL PETIT S.L.  es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ

HOTEL CAL PETIT S.L. . tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de forma total o parcial per HOTEL CAL PETIT S.L.  

HOTEL CAL PETIT S.L. podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre HOTEL CAL PETIT S.L. . que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per aquesta.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Lleida i la legislació espanyola corresponent.

Back To Top